Societatea Română de Otorinolaringologie Pediatrică

Obiective

Creșterea nivelului profesional și știintific al activității comunității din domeniul ORL pediatriei pentru îmbunătățirea permanentă a calității asistenței chirurgicale;

Colaborarea și actualizarea permanentă a programelor privind formarea ORL-istului pediatru și urmărirea aplicării acestora, împreună cu celelalte organisme implicate în acest proces;

Educația medicală continuă a specialiștilor prin programe corespunzatoare precum și elaborarea de criterii pentru acreditarea periodică a acestora, împreuna cu alte organisme implicate în acest scop;

Elaborarea unor programe proprii și participarea la elaborarea unor programe naționale de cercetare;

Editarea unor publicații de profil;

Organizarea de manifestări științifice medicale naționale și internaționale, în scopul afirmării ORL pediatriei din România pe plan mondial;

Colaborarea cu instituții medicale de învățământ superior, institute de cercetare și alte organizații profesionale și științifice, din țara și străinatate, pentru realizarea obiectivelor menționate;

Sensibilizarea autorităților legislative, a factorilor decizionali din Administrația publică centrală și locală precum și mass-mediei, pentru sprijinirea Societății Române de ORL Pediatrie, în realizarea obiectivelor sale;

Alte activități legale, necesare pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor sale, inclusiv activități economice directe, cu condiția să aibă un caracter accesoriu și să fie în strânsă legătură cu scopurile societății.

Parteneri

Forumlare

Formularul de înscriere în Societatea ORL Pediatrie

Formularul 230 (donează 2%)

Scop

Scopul Societății Române de ORL Pediatrie este de a reuni medicii specialiști români în ORL, în vederea ridicării nivelului profesional și știintific al acestei comunități știintifice în beneficiul atât al pacienților cât și al ORL-ului.

Formă de organizare

Societatea Română de ORL Pediatrie este o organizatie medicală, autonomă, profesională, cu caracter științific și educațional, non-guvernamental și non-profit.