Societatea Română de Otorinolaringologie Pediatrică

Membri Fondatori

Stan COTULBEA

Stan COTULBEA

Mărioara POENARU

Mărioara POENARU

Gheorghe IOVĂNESCU

Gheorghe IOVĂNESCU

Caius DOROS

Caius DOROS

Membri Fondatori de Onoare

 Hans Peter ZENNER

Hans Peter ZENNER
University of Tuebingen

Liliane MICHELS

Liliane MICHELS
University of Tuebingen


Societatea Română de ORL Pediatrie a fost înființată în anul 2007 la Timișoara, cu ocazia desfașurării Primei Conferințe Naționale de ORL Pediatrie cu participare internațională, înfiintare definitivată prin Hotarirea nr.4601/325/2008 a Judecatoriei Timișoara. Societatea este înscrisă în Registrul Special Asociații, cu Certificatul Nr. 42/22.04.2008 și la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu Certificatul Seria A Nr. 0610493, CIF 24095911.

Înființarea Societății Române de ORL Pediatrie a devenit o necesitate deoarece s-a constatat o dezvoltarea și diversificare tot mai impetuoasa în ultimii ani a metodelor de investigație și de tratament a întregului domeniu al ORL-ului și, al celui pediatric în special. De aceea s-a impus înființarea unui cadru organizat de dezbatere a problemelor din domeniul ORL pediatriei și, totodată, unei modalități mai facile de difuzare a noutaților și a experienței către membrii săi.

Nu este o noutate crearea unei societăți naționale în domeniul ORL-ului pediatric, în condițiile în care la nivel european există o foarte activă societate europeană (ESPO) la care sunt afiliate o serie de societăți naționale, și, la care în viitor dorim să afiliem și Societatea Română de ORL Pediatrie. De aceea, initiativa membrilor fondatori de înființare a Societății Române de ORL Pediatrie, susținută și de toți participanții la Prima Conferință Națională de ORL Pediatrie cu participare internatională desfasurată la Timișoara între 25-28 octombrie 2007 și cu girul personalităților din domeniul ORL-ului din România, este pe deplin justificată.

Obiective

Creșterea nivelului profesional și știintific al activității comunității din domeniul ORL pediatriei pentru îmbunătățirea permanentă a calității asistenței chirurgicale;

Colaborarea și actualizarea permanentă a programelor privind formarea ORL-istului pediatru și urmărirea aplicării acestora, împreună cu celelalte organisme implicate în acest proces;

Educația medicală continuă a specialiștilor prin programe corespunzatoare precum și elaborarea de criterii pentru acreditarea periodică a acestora, împreuna cu alte organisme implicate în acest scop;

Elaborarea unor programe proprii și participarea la elaborarea unor programe naționale de cercetare;

Editarea unor publicații de profil;

Organizarea de manifestări științifice medicale naționale și internaționale, în scopul afirmării ORL pediatriei din România pe plan mondial;

Colaborarea cu instituții medicale de învățământ superior, institute de cercetare și alte organizații profesionale și științifice, din țara și străinatate, pentru realizarea obiectivelor menționate;

Sensibilizarea autorităților legislative, a factorilor decizionali din Administrația publică centrală și locală precum și mass-mediei, pentru sprijinirea Societății Române de ORL Pediatrie, în realizarea obiectivelor sale;

Alte activități legale, necesare pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor sale, inclusiv activități economice directe, cu condiția să aibă un caracter accesoriu și să fie în strânsă legătură cu scopurile societății.

Parteneri

Forumlare

Formularul de înscriere în Societatea ORL Pediatrie

Formularul 230 (donează 2%)

Scop

Scopul Societății Române de ORL Pediatrie este de a reuni medicii specialiști români în ORL, în vederea ridicării nivelului profesional și știintific al acestei comunități știintifice în beneficiul atât al pacienților cât și al ORL-ului.

Formă de organizare

Societatea Română de ORL Pediatrie este o organizatie medicală, autonomă, profesională, cu caracter științific și educațional, non-guvernamental și non-profit.